Cites

Wat is cites?

Elke vijf jaar worden de populaties van de schelpdieren vastgesteld en wordt door de cites organisatie bekeken of er voor bepaalde soorten een cites plicht moet komen. Het systeem van invoervergunningen zorgt ervoor dat de cites organisatie bepaald hoeveel schelpen er van een soort in het internationale handelsverkeer mogen komen. Het kan ook voorkomen dat er, bij een zich goed herstellende populatie, bepaalde soorten schelpen weer vrijgesteld van cites  verhandelbaar gemaakt worden. Dit systeem is goed te vergelijken met het systeem van de vis quota.

Naast de internationale cites regels heeft Nederland nog zijn eigen wet: De BUDEP, waaraan importeurs zich dienen te houden. In deze wet staan de bedreigde diersoorten, welke niet in Nederland mogen worden ingevoerd.

 

Terug naar schelpen